Dispensation til etablering af hævet terrasse, samt isætning af større vinduesparti

Publiceret 03-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15c, Voer by, Voer, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted, i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04752.

Dispensation til etablering af hævet terrasse, samt isætning af større vinduesparti

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler