Dispensation til etablering af grusvej til kommende sommerhus

Publiceret 17-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.10b Skovby Nymark, Skovby, Storkenhøjvej 175, 5400 Bogense, Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16270.

Dispensation til etablering af grusvej til kommende sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler