Dispensation til etablering af dæksler og el-styretavler i Sønderborg Kommune

Publiceret 01-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 8, 96, 139, 229, 7000a, alle Iller, Broager, Illerstrandvej 7, 13, 19, 20, 33, 41, og Slotsvej 14, 6400 Sønderborg, i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Eventuelt overskydende materiale skal køres bort til en placering uden for strandbeskyttelseslinjen.
  • Arealerne, der berøres af anlægsarbejdet, skal retableres straks efter arbejdets afslutning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/00435.

21_00435 Dispensation til dæksler og el-styretavler.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler