Dispensation til etablering af brønddæksel

Publiceret 09-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 12, Iller, Broager, Kejserdom 7, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 65b stk, 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16262.

Dispensation til etablering af brønddæksel

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler