Dispensation til ”Den Grænseløse Festival 2022”

Publiceret 21-12-2021

Afgørelsen vedrører matr. 19a og 19c, Holme By, Dråby samt 1g og 1h, Hyllested Skovgårde, Hyllested, alle i Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/16366.

21/16366 Dispensation til afholdelse af festival.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler