Dispensation til containerskjul ved Vejle Kommunes 3 strandkiosker

Publiceret 16-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1n, Tirsbæk Hgd., Engum, Strandvejen 187, 7120 Vejle Ø, matr. nr. 11 l, Nørreskoven, Vejle Jorder, Tirsbæk Strandvej 20, 7100 Vejle, matr. nr. 48a, Andkær By, Gauerslund, Ibæk Strandvej 341, 7100 Vejle, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09233.

Dispensation til containerskjul ved Vejle Kommunes 3 strandkiosker

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler