Dispensation til beplantning med frugttræer og bærbuske samt opsætning af midlertidigt vildthegn

Publiceret 01-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nre. 53g, 53h, 53i, 53k og 53l Sønderby By, Selsø, beliggende Bredvigvej 11, 4050 Skibby i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, jf. § 15, til etablering af en beplantning med frugttræer og bærbuske og dispensation efter lovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af et midlertidigt hegn omkring beplantningen inden for strandbeskyttelseslinjen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04563.

Dispensation til beplantning med frugttræer og bærbuske samt opsætning af midlertidigt vildthegn

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler