Dispensation til beachvolleybaner

Publiceret 06-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1ak, Enrum, Vedbæk, Vedbæk Strandvej 352, Vedbæk Sydstrand, 2950 Vedbæk, Rudersdal Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/07137.

Dispensation til beachvolleybaner

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler