Dispensation til arealoverførsel i forbindelse med infrastrukturprojekt

Publiceret 17-12-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 17a til 17am, Hesselager By, Hesselager i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 21/20238.

21/20238 Dispensation til arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent