Dispensation til affaldsstation på position 36

Publiceret 02-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1ac Føns By, Føns, Føns Strandvej, 5580 Nørre Aaby, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05251.

Dispensation til affaldsstation på position 36

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler