Dispensation til 3 campinghytter på Rosenvold Strand Camping

Publiceret 15-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1e Rosenvold Hgd., Stouby, Rosenvoldvej 19, 7140 Stouby, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20535.

Dispensation til 3 campinghytter på Rosenvold Strand Camping

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler