Afslag til opsætning af to shelters

Publiceret 07-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 12c Englerup By, Kirke Sonnerup, Indelukket 22, 4060 Kirke Såby, i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04465.

Afslag til opsætning af to shelters

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler