Afslag til opsætning af telt i forbindelse med afholdelse af arrangementer

Publiceret 08-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 331a og 281b Skagen Bygrunde, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04402.

Afslag til opsætning af telt i forbindelse med afholdelse af arrangementer

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler