Afslag til opførelse af stald og ridehal

Publiceret 07-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11b V. Kærby By, Agedrup, Fredemarksvej 90, 5320 Agedrup, i Odense Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04651.

Afslag til opførelse af stald og ridehal

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler