Afslag til opførelse af shelters

Publiceret 08-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5æ, Egholm By, Vesterkær, Egholm 5, 9000 Aalborg, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af de ansøgte shelters.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04431.

Afslag til opførelse af shelters

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler