Afslag til genopførelse af fritidshus inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 06-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 57c, Oure By, Oure, Tanghavevej 59, 5883 Oure, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af bygningen som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/18573.

Afslag til genopførelse af fritidshus inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler