Afslag til etablering af sø

Publiceret 07-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2c, Gerskov By, Skeby, Klingeskov 45, Klintebjerg, 5450 Otterup, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04434.

Afslag til etablering af sø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler