Afslag til at regulere terræn af hensyn til landbrugsmæssig drift

Publiceret 15-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15g, Frølunde By, Tårnborg, Broholmvej 1, 4220 Korsør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte terrænregulering.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04556.

Afslag til at regulere terræn af hensyn til landbrugsmæssig drift

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler