Afslag til afholdelse af out door turisme arrangement med opsætning af telt

Publiceret 17-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 18b, Skagen Markjorder, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04529.

20/04529 Afslag til afholdelse af outdoor turisme arrangement.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder