Afslag på ansøgning om genoptagelse af sag vedr. etablering af minivådområde, Thisted kommune

Publiceret 10-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11a, Boddum By, Boddum, Gravenhøjvej 32, 7760 Hurup Thy, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag på anmodning om genoptagelse af Kystdirektoratets afgørelse af 26. marts 2020 (j.nr. 19/02858-9).

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14722.

21-14722 Afslag på genoptagelse, Gravenhøjvej 32, Hurup Thy

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler