Afslag på anmodning om ændring af strandbeskyttelseslinjen, Kystvej 45a, Bjert, Kolding kommune

Publiceret 14-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14h Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert beliggende Kystvej
45a, 6091 Bjert i Kolding Kommune.

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme anmodningen om at ændre forløbet af strandbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelseslovens § 15) på matr. nr. 14h Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen, henvis da venligst til journalnummer 21/09851.

21-09851 Afgørelse Kystvej 45a, Bjert, Kolding kommune

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler