Afgørelse vedr. genopførelse og nyopførelse af hegn ved bolig

Publiceret 17-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17b, Gesinge By Bjerreby, Søren Lolksvej 7, Tåsinge, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af hegn, som ansøgt. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nyt hegn.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11105.

Afgørelse vedr. genopførelse og nyopførelse af hegn ved bolig

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler