Afgørelse vedr. fjernelse af skur og etablering af terrasse

Publiceret 02-12-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8u, Løserup By, Udby, Løserup Strandvej 11, 4300 Holbæk, i Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til etablering af terrasse. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af hegn ved terrassen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04761.

Afgørelse vedr. fjernelse af skur og etablering af terrasse

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler