Lovliggørende dispensation til skur, Kystvej 45, Jægerspris, Frederikssund kommune

Publiceret 12-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8aa, Tørslev By, Gerlev, Kystvej 45, Tørslev Hage, 3630 Jægerspris i Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00561.

Lovliggørende dispensation til skur

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler