Dispensation til vintervarsling

Publiceret 12-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 6m og 29b, begge Hjerting By, Guldager i Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10399.

Dispensation til vintervarsling

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler