Dispensation til udvidelse af sommerhus med tilbygning til toilet

Publiceret 25-08-2021

Afgørelsen vedrører matr. 4ø Falsled by, Svanninge, Bjerghammer 52, 5642 Faldsled pr. Millinge, Faaborg Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til den ansøgte udvidelse af sommerhuset. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13735.

Dispensation til udvidelse af sommerhus med tilbygning til toilet

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler