Dispensation til udvidelse af køkken ved Restaurant Kronborg på øen Egholm

Publiceret 30-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.5a, Egholm By, Vesterkær, Egholm 1, 9000 Aalborg, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udvidelse af køkkenet samt overdækningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04782.

Dispensation til udvidelse af køkken ved Restaurant Kronborg på øen Egholm

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler