Dispensation til udvidelse af hævet terrasse samt værn i støbejern

Publiceret 25-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 13y, Skrillinge By, Kauslunde, Skrillinge Strand 62, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til den ansøgte udvidelse på 10 m2 af eksisterende, hævet terrasse samt opsætning af værn i sortmalet støbejern. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04445.

Dispensation til udvidelse af hævet terrasse samt værn i støbejern

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler