Dispensation til udvidelse af eksisterende integreret garage

Publiceret 26-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1c, Sønderby By, Sønderby, Å Strandvej 62, 5631 Ebberup, Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelsen af garagen som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10324.

Dispensation til udvidelse af eksisterende integreret garage

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler