Dispensation til udvidelse af areal til vintercampering, Frydenstrand Camping, Ålborg kommune

Publiceret 12-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Skellet By, Mou, Frydenstrand 58A, 9280 Storevorde, Ålborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05955.

Dispensation til udvidelse af areal til vintercampering

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler