Dispensation til udskiftning af muldtoiletter ved Skeldekobbel Skov, matr.169b, Skelde, Broager, Feldstedvej 14, 6300 Gråsten, Sønderborg kommune

Publiceret 13-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 169b, Skelde, Broager, Feldstedvej 14, 6300 Gråsten, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11897.

Dispensation til udskiftning af muldtoiletter ved Skeldekobbel Skov, matr.169b, Skelde, Broager, Feldstedvej 14, 6300 Gråsten, Sønderborg kommune

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler