Dispensation til terrænændringer (lukning af dræn) i forbindelse med LIFE-projekt

Publiceret 19-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1dg Hostrup Hgd., Lem, beliggende Hostrupvej 41, 7860 Spøttrup i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10135.

Dispensation til terrænændringer (lukning af dræn) i forbindelse med LIFE-projekt

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler