Dispensation til skovrejsning

Publiceret 25-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Stistrup By, Fovlum, Viborgvej 86, 9640 Farsø, i Vesthimmerland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04335.

Dispensation til skovrejsning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler