Dispensation til skovrejsning

Publiceret 25-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1y Ulriksholm Hgd., Kølstrup, Ørnfeldtvej 102, 5300, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09008.

Dispensation til skovrejsning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler