Dispensation til permanent bordbænkesæt

Publiceret 23-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1fo, Hellebækgård, Hellebæk, 3150, Hellebæk, i Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10424.

Dispensation til permanent bordbænkesæt

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler