Dispensation til opstilling af pavillon i 5 år ved Lemvig Golfklub

Publiceret 31-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1c, Vinkel, Heldum, Strandvejen 15, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Vilkår for afgørelsen
Dispensationen er tidsbegrænset og ophører 1. oktober 2026. Herefter skal pavillonen fjernes og området genoprettes. Såfremt der ønskes en forlængelse af dispensationen, kræver det en fornyet ansøgning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04483.

20/04483 Dispensation til pavillon i 5 år ved Lemvig Golfklub.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder