Dispensation til opstilling af læskur, Vordingborg kommune

Publiceret 12-08-2021

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 106æ, Bogø By, Bogø, Vesterskovvej 26, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09145.

Afgørelse opstilling af et læskur

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent