Dispensation til opsætning af redningsstationer på Hasmark Strand

Publiceret 30-08-2021

Afgørelsen vedrører flere ejendomme beliggende i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04817.

Dispensation til opsætning af redningsstationer på Hasmark Strand

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

Sagsbehandler