Dispensation til offentlig toiletbygning ved Babylone Strand

Publiceret 31-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000ø Krogerup, Humlebæk, Gl. Strandvej, 3050, i Fredensborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12821.

Dispensation til offentlig toiletbygning ved Babylone Strand

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler