Dispensation til ny el-tavle på pumpestation i Dragør Kommune

Publiceret 26-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.100ah, St. Magleby By, St. Magleby, Poppelvej 104, 2791 Dragør, Dragør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04721.

20/04721 Dispensation til ny el-tavle på pumpestation.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent