Dispensation til nedgravning af kabler i Roskilde Kommune

Publiceret 31-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. Nr. 61a, Veddelev By, Himmelev på adressen Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/14062.

21/14062 Dispensation til nedgravning af ledninger.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler