Dispensation til midlertidig terrænændring samt placering af transformatorstation inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 12-08-2021

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensation vedrører den samlede strækning for ledningsarbejdet.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13051

21-13051 Dispensation.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler