Dispensation til matrikulære ændringer

Publiceret 19-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nre. 43a og 43b, Tranegilde By, Ishøj, Skovvej 52-54, 2635 Ishøj, i Ishøj Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11530.

Dispensation til matrikulære ændringer

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler