Dispensation til hævet faskine

Publiceret 24-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 12ck, Vejlby By, Risskov, Vibevej 25, 8240 Risskov, i Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13446.

Dispensation til hævet faskine

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler