Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 26-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7c, Ebbeløkke By, Højby, Gl. Ebbeløkkevej 16, 4500 Nykøbing Sj., i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§ 65b, stk. 1 og 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. Denne afgørelse erstatter den tidligere meddelte afgørelse af 11. januar 2019, j.nr. 18/03242-12. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08054.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler