Dispensation til genopførelse af garage

Publiceret 20-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 28a, Jegindø By, Jegindø, Mejerivej 26, 7790 Thyholm, i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte genopførelse af garage. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04390.

Dispensation til genopførelse af garage

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler