Dispensation til genopførelse af bygning

Publiceret 23-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7a og 6b, Vejlø, Vestenskov, Fredsholms Allé 19, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Denne afgørelse erstatter den tidligere meddelte dispensation af 11. februar 2021, j.nr. 21/04004-4. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13599.

Dispensation til genopførelse af bygning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler