Dispensation til genopførelse af bolig og udhus

Publiceret 24-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5f, Horne By, Horne, Lyøvej 4, Horne, 5600 Faaborg, i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af den ansøgte bolig, med indbygget skur og fritliggende udhus. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04456.

Dispensation til genopførelse af bolig og udhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler