Dispensation til gelænder

Publiceret 12-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3v, Kikhavn By, Torup i Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12355.

Dispensation til gelænder

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler