Dispensation til flytning af redningsskilt

Publiceret 31-08-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4ak Føns By, Føns, Fønsskovvej 28, 5580, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12704.

Dispensation til flytning af redningsskilt

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler